Hoe werkt HET?

Voor iedereen

Voor jonge pionerende bedrijven of ervaren ondernemers. Iedereen mag HET winnen.

Z

Je kunt meedoen

Als je gevestigd bent in de Gemeente Leeuwarden. Minimaal 3 jaar actief bent en uit minimaal 3 fte’s bestaat.

3 finalisten

Zullen uiteindelijk strijden om de titel ‘Leeuwarder ondernemer van HET jaar’.

HET brengt je

Publiciteit

De HET heeft als een van de belangrijkste doelstellingen om innovatieve ondernemers in de schijnwerpers te zetten. Hiervoor zullen tal van initiatieven worden ontwikkeld. Van video’s op Linkedin tot presentatie bij CCL en WTC. Daarnaast krijgen de finalisten een media-training die helpt bij het optreden in media van LC tot tv.

 

Kans op de prijs

Deelname aan de HET betekent een kans op de prijs. Eeuwige roem en een fraaie plaquette die je in de prijzenkast kan zetten.

HET is voor

Ervaren bedrijven

Bij succesvol ondernemerschap komt veel kijken. Aan continuïteit moet hard worden gewerkt. Zeker als er van innovatie sprake is. Ervaren bedrijven weten dit maar al te goed. Meld jouw bedrijf aan voor de HET. De prijs die succes én continuïteit in innovatief ondernemerschap waardeert.

 

Jonge bedrijven

Van jonge, pionierende bedrijven mag veel innovatie en ondernemersgeest worden verwacht. Het zoeken naar nieuwe producten, andere processen en verrassende oplossingen is bij de start van een bedrijf een grote pre. En die mentaliteit wil de HET juist aanmoedigen. Groot zakelijk succes hoeft niet doorslaggevend te zijn. Innovatief ondernemerschap des te meer.

 

HET wordt mede mogelijk gemaakt door

Hoe kun je HET winnen?

VAN AANMELDEN TOT FINALIST

Na de aanmelding zal eerst het bestuur zich buigen over alle inzendingen. Zij zullen toetsen of de inschrijvingen voldoen aan de criteria. Zo ja, dan neemt het bestuur contact op met de kandidaat met de vraag of de kandidatuur wordt aanvaard. Zo ja dan komt een afgevaardigde van Ynbusiness op bezoek en wordt het aanmeldformulier ingevuld. Deze vormt de basis voor screening door de jury die de 3 finalisten selecteren. Bekijk reglement.

DE PUNTENTELLING VOOR DE 3 FINALISTEN

A. Elk jurylid geeft per categorie punten op de volgende factoren: 1.) Innovatie; 2.) Continuïteit (inzicht, financiën, planning); 3.) Marketing/sales 4.) MVO; 5.) De gegeven presentatie en bedrijfsbezoek. Ieder jurylid verdeelt 15, 10 of 5 punten per hierboven genoemde categorie.

B. Het bestuur heeft de mogelijkheid om te organiseren dat via een website op een ordentelijke, zo eerlijk mogelijke wijze, door het publiek op de finalisten kan worden gestemd. De finalist die de meeste stemmen behaalt krijgt 35 publiekspunten; de daaropvolgende finalist 25 punten en de daaropvolgende finalist 15 punten.

C. Het bestuur heeft de mogelijkheid om tijdens de finale door de aanwezigen te laten stemmen op de finalisten. De finalisten geven een pitch over hun bedrijf en kunnen aanvullende vragen krijgen van de jury. Dit gebeurt dan op een ordentelijke, zo eerlijk mogelijke wijze, door het bij de finale aanwezige publiek op de finalisten te laten stemmen. De finalist die de meeste stemmen behaalt krijgt 35 punten; de daaropvolgende finalist 25 punten en de daaropvolgende finalist 15 punten.

Winnaar is diegene die als totaal van (A) de jury, (B) de publiekspunten en (C) de finale punten de meeste punten heeft behaald. 

Publieks stemming 2024 is geopend

Wat is het

Aanmelden

Wie beoordeelt het

Winnaars

Planning

Nieuws